Склад кафедри

Кириченко Андрій Миколайович
завідувач кафедри

Освіта: Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування, інженер-механік

Вчений ступінь і наукове звання: доктор технічних наук зі спеціальності 05.03.01 – процеси механічної обробки, верстати та інструменти (2012), професор (2014)

Відзнаки: Молодий вчений року – 2008

Початок роботи на кафедрі: 1999

Викладає дисципліни:

 • Системи ЧПУ та електроавтоматика верстатів
 • Основи патентознавства та авторського права
 • Мехатронні системи верстатів
 • Обладнання генеративних технологій
 • CAD-CAM системи

Галузь наукової та практичної діяльності: обладнання паралельної структури, верстати та системи ЧПУ, генеративні технології

Публікації: понад 100, з них 90 наукових (в т. ч. 45 у фахових виданнях, 16 патентів), 14 навчально-методичного характеру (в т. ч. 6 навчальних посібників)


Гречка Андрій Іванович

Освіта: Кіровоградський державний технічний університет, магістр

Вчений ступінь і наукове звання: кандидат технічних наук зі спеціальності 05.03.01 – процеси механічної обробки, верстати та інструменти (2009), доцент (2011)

Початок роботи на кафедрі: 2001

Викладає дисципліни:

 • Технології інструментального виробництва
 • Основи програмування систем ЧПУ
 • Системи автоматизованого проектування
 • Математичне моделювання верстатів
 • Розрахунок та проектування вузлів верстатів

Галузь наукової та практичної діяльності: обладнання з паралельною кінематикою, силові вузли блочного типу

Публікації: понад   , з них    наукових (в т. ч.    у фахових виданнях,    патентів),    навчально-методичного характеру (в т. ч.    навчальних посібників)


Ковришкін Микола Олександрович

Освіта: Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування, інженер-механік

Вчений ступінь і наукове звання: кандидат технічних наук зі спеціальності 05.03.01 – процеси механічної обробки, верстати та інструменти (2002), Doctor of Philosophy (2003), доцент (2007)

Відзнаки: Почесна грамота Центральної виборчої комісії – 2014

Початок роботи на кафедрі: 1997

Викладає дисципліни:

 • Різальний інструмент та інструментальне забезпечення автоматизованого виробництва
 • Методика викладання у вищій школі

Галузь наукової та практичної діяльності: наукові основи підвищення точності обробки ланок черв’ячних передач з угнутим профілем

Публікації: понад   , з них    наукових (в т. ч.    у фахових виданнях,    патентів),    навчально-методичного характеру (в т. ч.    навчальних посібників)


Лисенко Олександр Володимирович

Освіта: Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування, інженер-механік

Вчений ступінь і наукове звання: кандидат технічних наук зі спеціальності 05.03.01 – процеси механічної обробки, верстати та інструменти (2005), Doctor of Philosophy (2003), доцент (2008)

Початок роботи на кафедрі: 2000

Викладає дисципліни:

 • Теорія різання
 • Теорія технічних систем
 • Автоматичне управління процесами обробки
 • Інструмент та пристосування для металообробки
 • Динаміка верстатних систем

Галузь наукової та практичної діяльності: автоматичне управління процесами обробки, теорія різання

Публікації: 40, з них 34 наукових, (в т.ч. 20 у фахових виданнях, 6 патентів), 6 навчально-методичного характеру (в т.ч. 3 навчальних посібників)


Валявський Іван Анатолійович

Освіта: Кіровоградський державний технічний університет, магістр з металорізальних верстатів та систем

Вчений ступінь і наукове звання: кандидат технічних наук зі спеціальності 05.03.01 – процеси механічної обробки, верстати та інструменти (2010), доцент кафедри металорізальних верстатів та систем (з 2014 року)

Початок роботи на кафедрі: 2004

Викладає дисципліни:

 • Основи дизайну і технічної естетики
 • Проектування верстатного оснащення
 • Технологічне обладнання з паралельною кінематикою
 • Основи наукових досліджень
 • Комп’ютерне проектування різального інструменту
 • Комп’ютерне конструювання верстатів

Галузь наукової та практичної діяльності: обладнання з паралельною кінематикою

Публікації: 45, з них 39 наукових, (в т.ч. 19 у фахових виданнях, 13 патентів), 6 навчально-методичного характеру (в т.ч. 4 навчальних посібники)


Єрьомін Павло Миколайович

Освіта: Кіровоградський національний технічний університет, спеціальність «Металорізальні верстати та системи», кваліфікація магістр з металорізальних верстатів та систем.

Вчений ступінь і наукове звання: кандидат технічних наук (05.03.01 – процеси механічної обробки, верстати та інструменти, 2015 рік), завідувач навчальної лабораторії кафедри металорізальних верстатів та систем (з 2013 року), асистент сумісник (з 2008 року)

Початок роботи на кафедрі: 2005 рік

Викладає лабораторні та практичні роботи з дисциплін: «Різальний інструмент та інструментальне забезпечення автоматизованого виробництва», «САПР ТІВ».

Галузь наукової та практичної діяльності: процеси механічної обробки комбінованим протягуванням отворів в деталях із чавуну.

Загальна кількість публікацій: 16, (в т.ч. 8 наукових статей у фахових виданнях, 2 патентів України).

Сторінка в Google Scholar


Ткаченко Микола Васильович

Освіта: Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування, інженер-механік

Відзнаки: подяки, грамоти.

Початок роботи на кафедрі: 1983

Викладає дисципліни:

Металообробне обладнання

Експлуатація та обслуговування машин

Історія інженерної діяльності

Галузь наукової та практичної діяльності: дослідження формоутворення різьб

Публікації: 16, з них 4 наукових (в т. ч. 2 у фахових виданнях, 5 патентів), 7 навчально-методичного характеру

 

Бабич Валентин Миколайович

Освіта: Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування, інженер-механік

Початок роботи на кафедрі: 1982

Викладає дисципліни:

Металорізальні верстати

Контрольно-вимірювальні системи технологічного обладнання

Проектно-технічна документація

Агрегатно-модульні системи технологічного обладнання

Галузь наукової та практичної діяльності: формоутворення різьб пластичним деформуванням

Публікації: 55, з них 34 наукових (в т. ч. у фахових виданнях, 15 патентів), 21 навчально-методичного характеру (в т. ч. 2 навчальних посібників)

© 2019 KNTU