Склад кафедри

Склад кафедри металорізальних верстатів та систем ЦНТУ

Гречка Андрій Іванович завідувач кафедри

Гречка Андрій Іванович

Освіта: Кіровоградський державний технічний університет, магістр

Науковий ступінь і вчене звання: кандидат технічних наук зі спеціальності 05.03.01 – процеси механічної обробки, верстати та інструменти (2009), доцент (2011)

Початок роботи на кафедрі: 2001

Викладає дисципліни:

 • Технології інструментального виробництва
 • Основи програмування систем ЧПУ
 • Системи автоматизованого проектування
 • Математичне моделювання верстатів
 • Розрахунок та проектування вузлів верстатів

Галузь наукової та практичної діяльності: обладнання з паралельною кінематикою, силові вузли блочного типу

Кириченко Андрій Миколайович

Посада: проректор з науково-педагогічної роботи, професор кафедри

Освіта: Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування, інженер-механік

Науковий ступінь і вчене звання: доктор технічних наук зі спеціальності 05.03.01 – процеси механічної обробки, верстати та інструменти (2012), професор (2014)

Відзнаки:

 • Подяка Міністерства освіти і науки України (2019)
 • Грамота Управління освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації (2017)
 • Подяка Кіровоградського національного технічного університету (2015)
 • Переможець конкурсу «Кращий викладач року» Центральноукраїнського національного технічного університету (2013)
 • Диплом переможця обласного конкурсу «Молода людина року» у номінації «Молодий вчений року» (2008)
 • Подяка Кіровоградського державного технічного університету (2003)

Початок роботи на кафедрі: 1999

Викладає дисципліни:

 • Робототехніка
 • Мехатронні системи
 • Приводи верстатного та робототехнічного обладнання
 • Основи патентознавства та авторського права

Галузь наукової та практичної діяльності: обладнання паралельної структури, верстати та системи ЧПУ, процеси та обладнання 3D друку

Досвід наукової роботи: Керівник держбюджетної НДР 0113U002333 «Теоретичні основи проектування багатокоординатних верстатів і машин з мехатронними стрижневими структурами та комп’ютерно-інтегрованими оптимальними робастними системами керування» (2013-2015). Відповідальний виконавець держбюджетних НДР 0109U002107 «Розробка фізичної моделі верстата на основі механізму паралельної структури з системою керування приводами переміщення робочого органа» та 0107U002683 «Розробка теорії формування ресурсо- та енергозберігаючого технологічного обладнання на основі просторових механізмів із гексагональними кінематичними структурами» (2009-2010). Відповідальний виконавець держбюджетної НДР 0103U003115 «Розробка високоефективних приводів перемінної структури агрегатно-модульного верстатного обладнання» (2003-2004)

Підготував трьох кандидатів наук. Член спеціалізованих вчених рад К 23.073.02 у Центральноукраїнському національному технічному університеті, К 45.052.03 у Кременчуцькому національному університеті ім. М. Остроградського.

Публікації: більше 130 друкованих праць, зокрема 95 наукових статей і тез доповідей, 19 патентів, 6 навчальних посібників (4 з грифом МОН України), 9 методичних вказівок

Щербина Кирил Костянтинович

Освіта: Кіровоградський національний технічний університет, магістр з технології машинобудування

Науковий ступінь і вчене звання: кандидат технічних наук зі спеціальності 05.03.01 – процеси механічної обробки, верстати та інструменти (2014), старший викладач кафедри металорізальних верстатів та систем (з 2018 року)

Початок роботи на кафедрі: 2018 р.

Викладає дисципліни:

 • Теорія технічних систем
 • CAD/CAM системи
 • Програмування ЧПУ
 • Теоретичні основи формоутворення складних поверхонь

Галузь наукової та практичної діяльності: процеси фінішної обробки отворів та евольвентного зубчатого профілю

Публікації: 35, з них 35 наукових, (в т.ч. 16 у фахових виданнях, 2 закордонних виданнях, 3 патенти)

Лисенко Олександр Володимирович

Посада: Доцент кафедри металорізальних верстатів та систем, заступник декана з навчальної роботи механіко-технологічного факультету

Освіта: Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування (1996), інженер-механік

Науковий ступінь і вчене звання: кандидат технічних наук зі спеціальності 05.03.01 – процеси механічної обробки, верстати та інструменти (2005), Doctor of Philosophy (2005), доцент кафедри металорізальних верстатів та систем (2008)

Відзнаки:

 • Подяка управління освіти, науки молоді та спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації (2018).
 • Подяка Кіровоградського національного технічного університету (2014)
 • «Кращий молодий винахідник Кіровоградської області» (2003)

Початок роботи на кафедрі: 2000 р.

Викладає дисципліни:

 • Теорія різання
 • Проектування та виробництво різального інструменту
 • Автоматичне управління процесами обробки
 • Динаміка машин та обладнання

Досвід наукової роботи: Старший науковий співробітник по профінансованій держбюджетній темі № 1Б113 ПКНП (2015). Старший науковий співробітник по госпдоговірній темі № 36117, результати якої були впроваджені у виробництво (2017). Офіційний опонент при захисті дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук у спеціалізованих вчених радах: Д26.002.11 у. Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут» (2009, 2011); К 23.073.02 у Центральноукраїнському національному технічному університеті (2014).

Галузь наукової та практичної діяльності: підвищення ефективності процесів механічної обробки та інструментів, динаміка процесів обробки, верстатних систем та обладнання.

Публікації: більше 60 друкованих праць, зокрема 43 наукових статей та тез доповідей, 10 патентів, 1 навчальний посібник з грифом МОН України та 7 методичних вказівок/рекомендацій.

Валявський Іван Анатолійович

Освіта: Кіровоградський державний технічний університет, магістр з металорізальних верстатів та систем

Науковий ступінь і вчене звання: кандидат технічних наук зі спеціальності 05.03.01 – процеси механічної обробки, верстати та інструменти (2010), доцент кафедри металорізальних верстатів та систем (з 2014 року)

Початок роботи на кафедрі: 2004 р.

Викладає дисципліни:

 • Основи дизайну і технічної естетики
 • Проектування верстатного оснащення
 • Технологічне обладнання з паралельною кінематикою
 • Інформаційні системи виробництва

Галузь наукової та практичної діяльності: обладнання з паралельною кінематикою

Публікації: 45, з них 39 наукових, (в т.ч. 19 у фахових виданнях, 13 патентів), 6 навчально-методичного характеру (в т.ч. 4 навчальних посібники)

Єрьомін Павло Миколайович

Посада: Старший викладач кафедри металорізальних верстатів та систем

Освіта: Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування, інженер-механік; Кіровоградський національний технічний університет, магістр з металорізальних верстатів та систем.

Науковий ступінь і вчене звання: кандидат технічних наук зі спеціальності 05.03.01 – процеси механічної обробки, верстати та інструменти (2015)

Початок роботи на кафедрі: 2005 рік

Викладає дисципліни:

 • Контрольно-вимірювальні системи виробництва
 • Моделювання технічних систем
 • Проектування та виробництво різального інструмента
 • Прогресивні технології 3D-друку

Галузь наукової та практичної діяльності: верстати та системи ЧПУ, процеси та обладнання 3D друку.

Досвід наукової роботи: Керівник держбюджетної НДР № 0113U003088 «Підвищення ефективності процесів механічної обробки та інструментів» (2015-2020).

Публікації: автор та співавтор більше 30 друкованих праць, зокрема 19 наукових статей і тез доповідей, 8 патентів, 1 монографії, 2 методичних вказівок.

Апаракін Антон Русланович

Освіта: Кіровоградський національний технічний університет, магістр з технології машинобудування.

Посада: асистент кафедри металорізальних верстатів та систем (з 2018 року)

Початок роботи на кафедрі: 2018 рік

Викладає лабораторні та практичні роботи з дисциплін:

 • Програмування верстатів з ЧПУ
 • Робоча професія
 • Історія інженерної діяльності
 • Проектування машин та обладнання
 • Проектування та виробництво різального інструмента
 • Робототехніка

Галузь наукової та практичної діяльності: процеси механічної обробки, зокрема черв’ячне зубофрезерування евольвентних зубчатих коліс, CAD/CAM/CAE та PLM системи, проектування машин та обладнання, генеративний дизайн.

Загальна кількість публікацій: 13, з них 12 наукових, (в т.ч. 2 у фахових виданнях, 1 стаття у науковому збірнику, включеному до наукометричних баз SciVerse Scopus, Index Copernicus, Ulrich's Web, 5 патентів).

Ткаченко Микола Васильович

Освіта: Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування, інженер-механік

Відзнаки: подяки, грамоти.

Початок роботи на кафедрі: 1983 р.

Викладає дисципліни:

Металообробне обладнання

Експлуатація та обслуговування машин

Історія інженерної діяльності

Галузь наукової та практичної діяльності: дослідження формоутворення різьб

Публікації: 16, з них 4 наукових (в т. ч. 2 у фахових виданнях, 5 патентів), 7 навчально-методичного характеру

© 2021 KNTU