Перемога у конкурсі студентських наукових робіт «Галузеве машинобудування»

Перемога у конкурсі студентських наукових робіт «Галузеве машинобудування»

Студент III курсу кафедри металорізальних верстатів та систем Центральноукраїнського національного технічного університету Андрій Котляр став одним із переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із галузі знань «Галузеве машинобудування» (машини аграрно-лісового та транспортного комплексів). Фінал конкурсу проходив 30 квітня онлайн на базі Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка.

До ІІ туру конкурсу було подано 66 студентських наукових робіт. За підсумками рецензування авторів 24-х найкращих робіт (які представляли 24 заклади вищої освіти) було запрошено на підсумкову науко-практичну конференцію Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі знань «Галузеве машинобудування» (машини аграрно-лісового та транспортного комплексів).

Одним із переможців конкурсу-захисту Галузева конкурсна комісія визнала студента кафедри металорізальних верстатів та систем механіко-технологічного факультету Центральноукраїнського національного технічного університету Андрія Котляра. Тема його наукової роботи: «Система регулювання радіального розміру хона», науковий керівник – старший викладач кафедри металорізальних верстатів та систем ЦНТУ, кандидат технічних наук Кирил Щербина.

© 2023 KNTU