Спеціальність 131

Спеціальність 131 "Прикладна механіка"

Спеціальність охоплює широкий спектр проблем в сферах теоретичних досліджень динаміки та міцності машин, аналітичного забезпечення конструкторських робіт, розробки обладнання та технологічного забезпечення різноманітних виробництв, теорію і практику прикладної гідроаеромеханіки та гідроприводу, механотроніку і робото-механчні системи, біомеханіку тощо.

Метою навчання є професійна діяльність в галузі проектування, виробництва, експлуатації та наукових досліджень технічних систем, машин і устаткування, робото-технічних засобів та комплексів, розробки технологій машинобудівних виробництв, викладацької діяльності.

Теоретичний зміст предметної області спеціальності включає закони механіки та їх прикладні застосування, теоретичні аспекти проектування, аналізу та оптимізації конструкцій та технологій виробництва машин, основи організації та проведення наукових досліджень механічних властивостей матеріалів, динаміки машин та процесів, деталей машин і конструкцій, моделювання та прогнозування експлуатаційних властивостей технічних систем.

За час навчання студенти опановують аналітичні та чисельні методи проектування і розрахунку машин і конструкцій, методи математичного та комп'ютерного моделювання і симуляції машин та механізмів, методики та технології натурного і віртуального технологічного експерименту, інформаційні технології в інженерних дослідженнях, проектуванні та виробництві.

© 2023 KNTU